barbaraverwelkteknochen

1 tekst – auto­rem jest bar­ba­raver­wel­ktek­nochen.

***

chcę wrócić do ścian spo­witych lękiem
przyglądać się im jak obrazom
niewin­nie białym i dziewiczym
ub­ra­ne w ha­bit strachu

to tu sios­try szep­czą kołysan­ki
ofiarując mi sen w niebies­kiej po­lewie
tu rzeczy­wis­tość zwal­nia
pap­ro­cie są moimi przy­jaciółmi
moimi spo­wied­ni­kami
kapłan­ka­mi

tu od­dałam swoją tożsa­mość wraz z ub­ra­niami
a zys­kałam spokój zam­knięta w klauzu­li za­kon­ni­ca

szme­ry w głowach us­po­kajam
by więcej nie usłyszeć siebie 

wiersz • 11 lipca 2019, 00:02
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność

11 lipca 2019, 03:48Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2019, 00:02barbaraverwelkteknochen do­dał no­wy tek­st ***